app-futbol
Data Soccer App

La meva passió per al futbol i el disseny multimèdia han sigut la font d'inspiració per aquest projecte. Tracta d'una aplicació on es poden consultar tot tipus de dades referents a jugadors i equips de futbol professional, així com l'actualitat dels rànquings (classificacions), de les diferents lligues i competicions a nivell mundial.

Aquí veureu una mostra d'alguns dels dissenys dels lay-out de la aplicació. Una mostra amb diferents exemples sobre cadascuna de les opcions de navegació que ofereix Data Soccer.